ارائه خدمات پژوهشی و غنی سازی متون
تاریخ انتشار : 1395/12/16
بازدید : 214749

خدمات تخصصی نمایه زنی و درختواره موضوعی
فرمت زنی و نشانه گذاری عمومی و تخصصی در متون
اتصال و ارتباط دهی متن کتب مرجع با شروح، مصادر، ترجمه ها و .....
مشاوره و کارشناسی پژوهشی در اجرای پروژه های وبی و نرم افزاری

 

ارسال نظر