خدمات قابل ارائه در حوزه آماده سازی محتوا
تاریخ انتشار : 1395/12/16
بازدید : 3040

اسکن و بایگانی سازمانی
اسکن کتاب و مجله
اسکن تصاویر
اسکن نسخ خطی و قدیمی

Picture1.jpg


تایپ متون کتاب و مجلات
تایپ نسخ خطی و قدیمی

Picture2.jpg


تصحیح و غلط یابی متون با استفاده از بانک پیشرفته لغات

تبدیل تصویر و صفحات اسکن شده متون به متن قابل ویرایش

تبدیل مستندات متنی pdf به متن قابل ویرایش

Picture4.png
فهرست نویسی منابع(متنی ، تصویری و ..) بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی

Picture5.png

ارسال نظر