سامانه مشابه یاب متون
تاریخ انتشار : 1395/12/16
بازدید : 2554


سرقت علمی چیست؟
آیا تا کنون به عنوان یک پژوهشگر یا حتی در مقام داوری یک مقاله یا پایان نامه با موضوع سرقت علمی مواجه شده‌اید؟ اثرتان را سرقت کرده‌اند؟ یا خودتان ناخواسته مرتکب سرقت علمی شده‌اید؟ ما در صفحۀ «سرقت علمی چیست» تلاش می‌کنیم اطلاعات مفید و روشنگری در این زمینه به علاقه‌مندان ارائه بدهیم.

 

نمونه‌های جهانی

نرم‌افزارهایی که متنی را از کاربر دریافت کنند و به منظور بررسی مشابهت، آن متن را با پایگاهی از متون مقایسه کنند، به نام «نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب» می‌شناسیم. بسته به اهدافی که این نرم‌افزارها دارند، می‌توانند با افزودن امکانات جانبی کاملاً به یک «نرم‌افزار کشف تقلب» تبدیل شوند. تجربه‌های موفقی از مشابهت‌یابی متون به‌ویژه به خط لاتین در جهان به چشم می‌خورد.

 

پشتوانه‌های سمیم
پایگاه مجلات تخصصی نورمگز(noormags.ir): بیش از 380,000 مقالۀ تمام‌متن (تعداد این مقالات همواره در حال افزایش است)؛
پایگاه کتابخانه دیجیتالی نور(noorlib.ir): بیش از 15,000 کتاب تمام‌متن (تعداد این کتاب‌ها همواره در حال افزایش است)؛
پایگاه چکیدۀ پایان‌نامه‌های علوم انسانی و اسلامی نور: بیش از 20,000 چکیدۀ پایان‌نامه‌های حوزۀ علوم انسانی و اسلامی (تعداد این منابع رو به افزایش است)؛
و....


ما از متن شما محافظت می کنیم
برای پیشگیری و تشخیص اقتباس های غیر مجاز، مقالات، کتاب ها و پایان نامه های خود را به سمیم بیفزایید.

ارسال نظر