6 گام ساخت فرایند در شیرپوینت
تاریخ انتشار : 1397/2/26
بازدید : 1483

6 گام ساخت فرایند در شیرپوینت

  • شناسایی و تحلیل فرایندهای سازمانی
  • طراحی مدل فرایند بر مبنای استاندارد BPMN 2.0
  • طراحی مدل داده
  • طراحی رابط کاربری
  • طراحی گردش کاری فرم ها
  • طراحی فرم ها
ارسال نظر