مراکز حوزوی
تاریخ انتشار : 1395/12/15
بازدید : 1383

مراکز حوزوی و مدارس آن ها می توانند به منظور استفاده از دیتاهای عظیم مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و همچنین استفاده از خدمات فناوری این سازمان، با شرکت نشان تعامل کنند. این شرکت آماده ارائه سرویس های مبتنی بر محتوا بوده و در این راستا تا به حال خدمات زیادی را به مراکز مذکور ارائه کرده است.

ارسال نظر