تولید نرم افزار« کتابخانه تعهد سرخ – 4000 شهید روحانی»
تاریخ انتشار : 1401/2/19
بازدید : 92
زمان انتشار : 10:20:00

به گزارش روابط عمومی شرکت نسیم شاخص اطلاعات نور( نشان)، نرم افزار کتابخانه ای  تعهد سرخ ( روایت 4000 شهید روحانی) به سفارش پژوهشگاه امام صادق (علیه السلام) در شرکت نشان تولید و نسخه نهایی آن تحویل سفارش دهنده گردید.

این نرم افزار شامل 34 جلد کتاب با عناوین شهدای روحانی که مجموعا روایت داستانی 4000 شهید روحانی  می باشد.

" در گذر زمان از چشمه سار همیشه جوشان حوزه های علمیه برخاستیم و همواره پاسدار و سنگربان

مرزهای عقیدتی بودیم. با جهاد پیمانی همیشگی داشتیم و در این راه از سر و سامان گذشتیم و به

مرزهای ایران اسلامی که تجاوز شد به سنگر رزم و جهاد آمدیم و در این مسیر سرخ به مقتضای

تکلیف، نه دربند لباس بودیم و نه منتظر تشکر و سپاس.گاهی با لباس روحانی که یادگار پیامبر

اعظم بود و زمانی با لباس بسیجی که نشانی از امام راحل بود در مصاف با دشمن شرکت

جستیم....."

این پیاِم خونرنگ، زبان حال شهیدان روحانی است که از فراخنای زمین و زمان با پژواکی سترگ

به گوش ما زمینیان می رسد.آنان که در بی کرانگی و جاودانگی پر گشودند و ره آورد این پرواز

شورانگیز و باشکوه سیراب شدن از چشمه­سار معرفت و حکمت وحیانی بود.

 

ارسال نظر