راه اندازی سامانه دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
پیاده سازی و راه اندازی پایگاه دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری به همت شرکت نسیم شاخص اطلاعات نور(نشان)؛ پایگاه دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری به نشانی www.majlesekhobregan.ir پیاده سازی و راه اندازی شد. به گزارش روابط عمومی شرکت نشان، این پایگاه حاوی اخبار، معرفی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجلس خبرگان رهبری، خبرگان تدوین قانون اساسی و همچنین جستجوی در سایت میباشد.
تاریخ انتشار : 1399/9/24
بازدید : 411
زمان انتشار : 14:50:00

پیاده سازی و راه اندازی پایگاه دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

به همت شرکت نسیم شاخص اطلاعات نور(نشان)؛ پایگاه دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری به نشانی www.majlesekhobregan.ir پیاده سازی و راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت نشان، این پایگاه حاوی اخبار، معرفی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجلس خبرگان رهبری، خبرگان تدوین قانون اساسی و همچنین جستجوی در سایت میباشد.

علاقمندان می توانند در پایگاه فوق به مهمترین بخشهای این سایت  «اعضای مجلس خبرگان رهبری» ، «جدیدترین تصاویر» «کمیسیونهای مجلس خبرگان»، «هیئت اندیشه ورز»، «پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری»، «ادوار پیشین» و... دسترسی پیدا کنند.

در این پایگاه امکان دسترسی به پایگاههای دفتر مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلت نظام و... فراهم شده است.

این پایگاه به سفارش دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در شرکت نسیم شاخص اطلاعات نور (نشان) وابسته به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور تولید و هم اکنون به نشانی  www.majlesekhobregan.ir  و یا با جستجو در گوگل قابل دسترسی میباشد.

ارسال نظر