انعقاد قرارداد ارائه مقالات فنی مهندسی مابین شرکت نسیم شاخص اطلاعات نور و دانشگاه تهران
تاریخ انتشار : 1398/11/12
بازدید : 99
زمان انتشار : 13:13:00

ارائه دیجیتالی مقالات فنی مهندسی دانشگاه تهران در سایت نور مگز فنی مهندسی

به همت روابط عمومی شرکت نسیم شاخص اطلاعات نور(نشان)؛ و انعقاد قرارداد با مدیرکل خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه تهران، ارائه دیجیتالی محتوای نشریات فنی مهندسی این دانشگاه در پایگاه مجلات تخصصی نورhttp://eng.noormags.ir، به منظور ارائه به کاربران، نهایی گردید.

با انعقاد این قرارداد 47 عنوان مجله فنی مهندسی با عناوین ذیل در سایت نور مگز فنی مهندسی در حال بار گذاری می باشد.

1-Advances in Industrial Engineering

2- Civil Engineering Infrastructures Journal

3-Earth Observation and Geomatics Engineering

4-Energy Equipment and Systems

5-International Journal of Mining and Geo-Engineering

6-Journal of Algorithms and Computation

7-Journal of Chemical and Petroleum Engineering

8- Journal of Computational Applied Mechanics

9-Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials

10-Analytical and Bioanalytical Electrochemistry

11-Geopersia 12-Desert 13-UT-TED 14-Pollution

15-Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran

16-Progress in Biological Sciences

17- International Journal of Horticultural Science and Technology

18-Journal of Food and Bioprocess Engineering

19-Iranian Journal of Veterinary Medicine

20- Journal of Mycology Research

21-مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research)

22-اکوهیدرولوژی 23-به زراعی کشاورزی 24-به نژادی گیاهان زراعی و باغی

 25-تحقیقات آب و خاک ایران 26-تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

 27-تولیدات دامی 28-دانش گیاهپزشکی ایران 29-شیلات

30-علوم باغبانی ایران 31-علوم دامی ایران 32-علوم گیاهان زراعی ایران 33-گیاه پزشک

34-کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی 35- محیط شناسی 36-مدیریت آب و آبیاری

37-مرتع و آبخیزداری 38-مهندسی بیوسیستم ایران 39-نشریه جنگل و فرآورده های چوب

40-نشریه دانشجویی تاک 41-نشریه دانشجویی دامستیک 42-نشریه دانشجویی سبز اندیش

43-نشریه محیط زیست طبیعی 44- فیزیک زمین و فضا 45-نشریه بازیافت آب

 46- نشریه دانشکده فنی 47- نشریه مهندسی عمران و نقشه برداری

علاقه مندان به دریافت مقالات فنی مهندسی می توانند با مراجعه به سامانه ذیل از خدمات این حوزه بهره بگیرند.

http://eng.noormags.ir

ارسال نظر