تولید نرم افزار تقریرات دروس فقیه مدقق آیت الله سید محمد محقق داماد با آثاری از ایشان
تاریخ انتشار : 1398/7/17
بازدید : 314
زمان انتشار : 15:12:00

تولید نرم افزار تقریرات دروس فقیه مدقق آیت الله سید محمد محقق داماد با آثاری از ایشان   با عنوان آموزگار فقاهت در شرکت نسیم شاخص اطلاعات نور (نشان)

به گزارش روابط عمومی شرکت نسیم شاخص اطلاعات نور( نشان)،  نرم افزار کتابخانه ای تصویری تقریرات دروس فقیه مدقق آیت الله سید محمد محقق داماد ره با آثاری از ایشان با عنوان آموزگار فقاهت به سفارش موسسه کتابشناسی شیعه در شرکت نسیم شاخص اطلاعات نور (نشان) تولید، تکثیر و به بازار عرضه گردید.

 

ارسال نظر