تولید نرم افزار تقریرات دروس آیت الله محقق داماد ره
تاریخ انتشار : 1398/7/17
بازدید : 42
زمان انتشار : 15:12:00

تولید نرم افزار تقریرات شاگردان آیت الله محقق داماد (ره)  در شرکت نسیم شاخص اطلاعات نور (نشان)

به گزارش روابط عمومی شرکت نسیم شاخص اطلاعات نور( نشان)،   کتابخانه تصویری تقریرات شاگردان آیت الله محقق داماد ره به سفارش موسسه کتابشناسی شیعه  در شرکت نسیم شاخص اطلاعات نور (نشان) در حال تولید و بزودی به مرحله تکثیر خواهد رسید.

 

ارسال نظر