تماس با ما
   
 
Captcha Picture
 

قم - بلوار امین - خیابان جمهوری اسلامی - ساختمان مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی – شرکت نسیم شاخص اطلاعات نور ( نشان )

صندوق پستی ۳۸۵۷ - ۳۷۱۸۵  /  تلفن : ۳۲۱۲۰۲۱۲ - ۰۲۵  /  دورنگار: ۳۲۹۳۶۲۹۴ - ۰۲۵

- ارتباط با روابط عمومی: info@noorneshan.org  و amofarrah@noornet.net

 - مرکز فروش: ۳۲۱۲۰۱۸۲ - ۰۲۵

 - پشتیبانی و امور کاربران:

تلفن: ۳۲۹۳۶۲۷۱ - ۰۲۵

پست الکترونیکی: support@noorsoft.org